αγγλική μετάφραση του όρου «mnyama»

SW mnyama Αγγλικά μετάφραση

SW mnyama

mnyama (επίσης: nyama, hayawani)
mnyama

Παρόμοιες λέξεις

Swahili

Επιπλέον, η bab.la σας παρέχει το Ελληνο-αγγλικό λεξικό για ακόμα περισσότερες μεταφράσεις .