Ένα άλλο δημοφιλές παιχνίδι της bab.la είναι το Παιχνίδι Μνήμης, που μοιάζει με το Αντιστοίχισε τα! και παίζεται όπως τα παιχνίδια μνήμης που παίζαμε όταν ήμασταν παιδιά. Σας φέρνουμε αυτό το παιχνίδι στον υπολογιστή σας και σας προτείνουμε ένα νέο τρόπο να μάθετε λεξιλόγιο. Θα δείτε στην οθόνη σας μια συλλογή από κάρτες που όταν τις επιλέγετε βλέπετε μια λέξη σε μία από τις δύο γλώσσες που επιλέξατε. Εσείς πρέπει να αντιστοιχίσετε τις σωστές λέξεις, δηλαδή να αντιστοιχίσετε κάθε λέξη της μίας γλώσσας με την απόδοσή της στην άλλη γλώσσα. Όταν αντιστοιχίσετε σωστά όλες τις λέξεις μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο επίπεδο.

Παιχνίδι Μνήμης

Αντιστοιχίστε τις σωστές μεταφράσεις όσο πιο γρήγορα μπορείτε.
Σκορ:
0
βαθμοί
Προσπάθειες:
0
/10
Επίπεδο:
1/3
Χρόνος: