Νέα! Εύκολα! Γρήγορα!


Φτιάξτε το δικό σας γλωσσικό τεστ.

Σύνδεση

Εργασία

¿Cómo superar una entrevista de trabajo?
SXC

Γνωρίζω:

Μαθαίνω:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΟΥΙΖ

Las preguntas de las entrevistas de trabajo siempre esconden algo ¿sabes cómo responderlas?

Δημιουργός

Maribel

Ερωτήσεις

11

Κατηγορία

Συμμετοχές

818

Βαθμολογία:

(5 βαθμοί)

Ταξινόμηση κατά

OK
Ahora vamos a aprender (o repasar) los nombres de algunos profesionales y sus funciones. Κάντε το κουίζ!

Δημιουργός

Marília Barbosa

Ερωτήσεις

20

Κατηγορία

Εργασία

Συμμετοχές

101

Βαθμολογία:

(5 βαθμοί)

SXC
SXC
Las preguntas de las entrevistas de trabajo siempre esconden algo ¿sabes cómo responderlas? Κάντε το κουίζ!

Δημιουργός

Maribel

Ερωτήσεις

11

Κατηγορία

Εργασία

Συμμετοχές

818

Βαθμολογία:

(5 βαθμοί)

http://www.sxc.hu/photo/1326285
http://www.sxc.hu/photo/1326285
Do you know how to say teacher in Spanish? Test your vocabulary level! Κάντε το κουίζ!

Δημιουργός

areli

Ερωτήσεις

10

Κατηγορία

Εργασία

Συμμετοχές

133

Βαθμολογία:

(4,7 βαθμοί)