πολωνική μετάφραση του όρου «pull»

EN pull Πολωνικά μετάφραση

pull {ουσ.}
to pull {ρ.}

EN pull
volume_up
{ουσιαστικό}

pull (επίσης: tug)
So when you squish your shoulders, they pull on a bicycle cable.
Napięcie ramion powoduje pociągnięcie za linkę rowerową.
If you pull the strands at the base of the knot, you will see that the bow will orient itself down the long axis of the shoe.
Jeśli pociągniecie sznurowadła przy podstawie węzła, zobaczycie, że kokarda ułoży się wzdłuż buta.
Remove the cap from the needle by pulling and not twisting it.
Zdjąć nasadkę z igły przez jej pociągnięcie i nie odkręcać jej.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «pull»:

pull

Παραδείγματα χρήσης του όρου «pull» στα πολωνικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Englishto pull the wool over sb.'s eyes
Englishto pull out
Englishto pull one's leg
Englishto pull the plug on sth.
Englishto pull the plug on sth.
Englishto pull oneself together
Englishto pull over
Englishto pull over
Englishto pull one’s weight
Englishto pull through
Englishto pull through
Englishto pull your socks up
Englishto pull one's socks up
Englishto pull one's leg
Englishto pull sb's leg
Englishto pull a long face

Παρόμοιες λέξεις