πολωνική μετάφραση του όρου «grandfather»

EN grandfather Πολωνικά μετάφραση

EN grandfather
volume_up
{ουσιαστικό}

grandfather (επίσης: old-timer, gramps, grand-dad, grandad)
volume_up
dziadek {αρσ.}
It was my grandfather who decided they needed false documents.
To mój dziadek zdecydował, że potrzebują fałszywych dokumentów.
His grandfather was a magistrate, an elderly man.
Dziadek był sędzią pokoju, człowiekiem starszym.
Charles Lullin, the grandfather, saw hundreds of different figures, different landscapes of all sorts.
Dziadek Bonneta, Charles Lullin, widywał setki różnych postaci, różnorakich krajobrazów.
grandfather
volume_up
dziad {αρσ.} [αρχαϊσμός]

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «grandfather»:

grandfather

Παραδείγματα χρήσης του όρου «grandfather» στα πολωνικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishAnd so these days I try to learn from my grandfather's example in my own way.
ponieważ czytałam, pisałam, myślałam i prowadziłam badania.
EnglishLet me instead quote the grandfather of British resistance to totalitarianism, Edmund Burke.
Pozwolę sobie za to zacytować prekursora brytyjskiego ruchu oporu przeciwko totalitaryzmowi, Edmunda Burke'a.
EnglishAnd the first murder of a mother by a son was my great-great-great-great-great-great-grandfather.
Pierwsze opisane w niej morderstwo, to matka zabita przez syna, który był moim prapraprapraprapradziadkiem.
EnglishMy great grandfather owned the woods and the marsh.
Mój prapradziadek był właścicielm bagiem i tego lasu.
EnglishYou're an idealist, just like your grandfather.
Chciałem cię dopuścić, jestem rozczarowywany.
EnglishI loved my grandfather.
EnglishThey had the idea that the people who would be in political power should be in political power because of the blood being passed down from grandfather to father to son and so forth.
Istniała idea, że kiedy ktoś wchodzi w posiadanie władzy politycznej, to dzieje się tak z powodu błękitnej krwi przekazywanej z dziada na ojca, z ojca na syna i tak dalej.
English(FR) Mr President, I feel slightly emotional explaining this vote as my own mother was born in the tobacco factory in this very city of Strasbourg where my grandfather worked.
(FR) Panie przewodniczący! Wyjaśniając mój sposób głosowania odczuwam pewne emocje, ponieważ moja własna matka urodziła się w fabryce tytoniu w tym właśnie mieście, w Strasburgu.
EnglishBut my great grandfather, Henry Ford, really believed that the mission of the Ford Motor Company was to make people's lives better and make cars affordable so that everyone could have them.
Mój pradziadek, Henry Ford, szczerze wierzył, że misją Ford Motor Company jest ulepszanie jakości życia innych ludzi i dostarczanie im samochodów, na które będzie ich stać.

Παρόμοιες λέξεις