Θέσεις πρακτικής άσκησης σε όλο τον κόσμο

ελληνική μετάφραση του όρου «January»

 

«January» ελληνική μετάφραση

Αποτελέσματα: 1-20 από 20

January {ουσιαστικό}

January {ουσ.}

Ιανουάριος {κ.ουσ.}

Last updated: January 2009

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2009

January {ουσ.}

Γενάρης {κ.ουσ.} [καθ.λόγος]
 

Συνώνυμα

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «January»:

 

Παραδείγματα χρήσης

Παραδείγματα χρήσης του όρου «January» στα ελληνικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Let’s say that on January 30, you’re automatically charged for your AdWords costs.

Ας υποθέσουμε ότι στις 30 Ιανουαρίου, χρεώνεστε αυτόματα για το κόστος σας στο AdWords.

Data for invalid clicks is only available after January 1, 2006.

Τα δεδομένα για τα μη έγκυρα κλικ είναι διαθέσιμα μόνο μετά από την 1η Ιανουαρίου 2006.

The conference took place in Cinecittà, the legendary cinema studios on 23 January.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα ιστορικά κινηματογραφικά στούντιο της Cinecittà στις 23 Ιανουαρίου.

The AdWords policy on financial services will change in January 2013.

Η πολιτική του AdWords σχετικά με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες θα αλλάξει τον Ιανουάριο του 2013.

The 58-year old German MEP will lead Parliament until January 2017.

Ο 58χρονος ευρωβουλευτής από τη Γερμανία θα προεδρεύσει του Κοινοβουλίου μέχρι τον Ιανουάριο του 2017.

The catalyst for this change was the major earthquake that struck Haiti on the 12th of January in 2010.

Ο καταλύτης για αυτή την αλλαγή ήταν ο μεγάλος σεισμός που χτύπησε την Αϊτή στις 12 Ιανουαρίου το 2010.

The preview is no longer available for download, and the license for it expires January 15, 2014.

Η έκδοση Preview δεν είναι πλέον διαθέσιμη για λήψη και η άδεια χρήσης της λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2014.

2:08 ♫ Everyone's out in merry Manhattan in January. ♫

2:08 ♫ Όλοι στο χαρούμενο Μανχάταν είναι έξω το Γενάρη ♫

Guns, gun sales, according to the FBI, who does background checks, are up almost 25 percent since January.

Όπλα, πωλήσεις όπλων, σύμφωνα με το FBI, που κοιτάζει το ιστορικό μας, έχουν αυξηθεί 25% από τον Ιανουάριο.

Historical average for January is 31 degrees.

Ο ιστορικός μέσος όρος για τον Ιανουάριο είναι 31 βαθμοί.

For me, it was 9:00 AM on January 3, 2007.

Για μένα, ήταν 9.00 π.μ. στις 3 Ιανουαρίου του 2007.

(Posted in January 2013)

(Δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2013)

(Posted January 2014)

(Δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2014)

January 10, 2023

10 Ιανουαρίου 2023

January 13, 2015

13 Ιανουαρίου 2015

January 14, 2020

14 Ιανουαρίου 2020

January 30, 2007

30 Ιανουαρίου 2007

January 9, 2018

9 Ιανουαρίου 2018
 

Προτείνετε νέες μεταφράσεις για το Αγγλο-ελληνικό λεξικό

Οι γλώσσες εξελίσσονται διαρκώς και κάθε περιοχή έχει τη δική της αργκό και τις δικές της ιδιωματικές εκφράσεις, ενώ καινούριοι όροι δημιουργούνται καθημερινά. Αν γνωρίζετε κάποια λέξη ή φράση που λείπει από το Αγγλο-ελληνικό λεξικό, προσθέστε την χρησιμοποιώντας τα παρακάτω πλαίσια κειμένου.

αγγλικάαγγλικά

Παρόμοιες λέξεις

jaguar · jail · jailer · jailkeeper · Jainism · Jakarta · jalousie · jam · Jamaica · janissary · january · Janus · Japan · Japanese · jar · jargon · jasmine · Jason · jasper · jaundice · Java

Δείτε το Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.